Vanliga skador för hundar

Ibland är tyvärr olyckan framme och hunden skadas – något som är mer regel än undantag för de allra flesta med tanke på hur många år de allra flesta hundar ändå lever.

shutterstock_63583846

Vissa skador är bara ytliga och går över av sig själva, medan andra kräver veterinärvård eller behandling hemma innan hunden är helt återställd. Det kan till exempel handla om förgiftningar, frakturer, hudskador eller skador på tassen.

Om hunden till exempel blir biten av en huggorm är det viktigt att den snabbt får rätt vård för att kunna tillfriskna – håll hunden lugn och kontakta en veterinär som kan bistå med ett motgift. Kloskador är också en anledning att uppsöka veterinär, om det är så att klon slitits av ihop med en del av tåbenet kan tassen behöva rengöras och eventuellt behövs bandage. Skador på klor kan undvikas genom att vara noga med att klippa klorna på hunden, då är risken mycket mindre att klon fastnar någonstans och sliter upp ett sår.

Var gärna uppmärksam på om din hund slickar ovanligt mycket på tassen, då det kan vara ett tecken på en skada i klon. Är det så att hunden får en skada i tassen eller under trampdynan kan du och hunden enkelt återställa det på egen hand med hjälp av hundskor.

Skador i tassen är en ganska vanlig åkomma och ser ofta värre ut än vad det är, men ett par skor för hunden gör läkningsprocessen mer effektiv och skonsam. De ger extra stöd och skydd till tassen vid skada och ser till att tassen får läka ifred utan risk för infektion eller onödig belastning på skadan. Det finns flera olika varianter av hundskor online som fungerar mycket bra för att hjälpa till att reparera en skadad tass.

Är du osäker över hur pass stor skada som är skedd kan du alltid kontakta en veterinär för att vara på den säkra sidan. Veterinären kan alltid ge dig råd om vad du ska göra i din situation, eller om det är bäst att åka in och få skadan undersökt.